top of page

Om Oss

Sæbø idrettslag er eit viktigt tilbod på Sæbø. Klubben har tilbud innanfor fotball og handball. Trimgruppa har aktivitetar for barn og vaksne året rundt. Sæbø fotball har tilbud frå 1.klasse og opp til senior. Sæbø handball har  tilbud frå 1.klasse- 5.klasse, samt samarbeidslag med Åmdal handball og Ørsta handball. 

I ei lita bygd er det viktigt med eit tilbod til alle aldersgrupper, og med eit samhald som Sæbø idrettslag er kjend for, skaper dette trivsel og glede.


Paintballen er eit av dei nyare tilskota til idrettlaget og er med på og skape inntekter til utstyr samt gi eit tilbod til dei som nødvendigvis ikkje er intressert i ballsport.

alt overstkotet til Pantballen går til klubben, til hjelp for innkjøp og vedlikehold av utstyr.

Kvifor oss?

På Sæbø har vi ei skog bane som vi finner i den fantastiske naturen i Bondalen. 

Med dei naturlig bygde hindera er dette med på og skape ein fantastisk reel opplevelse på bana. Med eit sikkert pauseområde med grill og sitteplasser er dette ein ideel aktivitet for dei fleste selskap.

Vi held også på å bygge ei ny bane, som er best egna for nærkamp i mindre grupper. Denne vil stå ferdig i løpet av kort tid. Bana vært liggande på området til Sæbø IL.


Velkomen til oss!

bottom of page